Slik kan du hjelpe

For å sikre at ukrainske flyktninger får de tjenester de har rett på trenger kommunen å vite hvem som oppholder seg i kommunen. Derfor er det viktig at du kontakter kommunen og melder fra at du har tatt imot ukrainere på egen hånd.

Kontaktperson i flyktningtjenesten i NAV er:

Georg Weisser
916 78 061
georg.weisser@kragero.kommune.no

 

Praksisplasser, arbeidstreningsplasser og jobb

Det trengs jobber, arbeidstreningsplasser og praksisplasser for nyankomne fra Ukraina. Din bedrift kan være med å hjelpe nyankomne flyktninger fra Ukraina raskt ut i arbeidslivet. NAV formidler flyktninger ut i arbeidstrening i offentlige og private bedrifter.

Vil din bedrift bidra, ta kontakt med:

Georg Weisser
916 78 061
georg.weisser@kragero.kommune.no

Har du bolig til leie?

Det er ventet stort behov for boliger for å huse flyktninger fra Ukraina. Har du hybel, leilighet eller hus du tror kan passe?

Det er noen kriterier for utleieenhetene:

  • Boligen må være godkjent som utleiebolig og være utrustet med nødvendig brannvarsling og brannslokkingsutstyr.
  • Kragerø kommune ønsker at husleieavtalen inngås for minimum et år med 3 måneders gjensidig oppsigelsestid.
  • Leieavtalen må ellers følge husleieloven.

Kontakt boligkontoret

Har du noe å gi bort?

De ulike frivillige organisasjonene i Kragerø jobber nå samme for å strukturere arbeidet fremover. Det vil komme mer informasjon om hvordan og hva man kan bidra med i løpet av kort tid.

Tilbakemelding