Boligkontoret

Boligkontoret i Kragerø ble opprettet i 2011 og har ansvar for kommunens arbeid med boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, Startlån og tilskudd til boligkjøp og bostøtte til deg med høye boutgifter og lave inntekter.

 

Dette betyr at de som av ulike årsaker ikke klarer å skaffe seg bolig på egen hånd, kan ta kontakt med Boligkontoret for råd og veiledning.

Boligkontoret har også ansvar for Boligteamet som behandler søknader om kommunal utleiebolig, samt tildeling av disse.

Husbankens økonomiske støtteordninger ligger også i Boligkontoret: Bostøtte, Startlån og tilskudd.

Boligkontoret holder til i 3.etg i Administrasjonsbygget ved fergekaia, adresse Ytre strandvei 15, 3770 Kragerø

Mailadresse: boligkontoret@kragero.kommune.no

Kontaktinfo

Rune Torp Olsen
Rådgiver
E-post
Mobil 90 28 55 46
Renate Wilberg
Saksbehandler
E-post
Mobil 91 67 80 76

Tilbakemelding