Boligkontoret

Boligkontoret har ansvar for behandling av søknad om bostøtte, søknad og saksbehandling av kommunale utleieboliger, søknad og saksbehandling av startlån/tilskudd, samt tildele boliger til flyktninger. 

  • Kommunal utleiebolig: Hvis du av ulike grunner ikke klarer å skaffe deg bolig på egen hånd.,
  • Startlån/tilskudd: Er et tilbud om boligfinansiering til husstander som ikke får lån eller nok lån i ordinære kredittinstitusjoner, verken nå eller i løpet av de nærmeste årene.
  • Bostøtte: Skal sikre husstander med lav inntekt og høye boutgifter en trygg og god bolig.
  • Flyktningboliger: Etter anmodning om bosetting fra flyktningtjenesten, tildeles bolig av Boligkontoret.


Logg inn og søk her:

Søknad kommunal utleiebolig

Søknad startlån og tilskudd fra kommunen

Søknad bostøtte

Boligkontoret holder til i 3.etg i Administrasjonsbygget ved fergekaia, adresse Ytre strandvei 15, 3770 Kragerø Mailadresse: boligkontoret@kragero.kommune.no

Kontaktinfo

Rune Torp Olsen
Rådgiver
E-post
Mobil 90 28 55 46
Renate Wilberg
Saksbehandler
E-post
Mobil 91 67 80 76

Kartpunkt

Tilbakemelding