Frisklivssentralen

Frisklivssentralen har tilbud om hjelp til å endre og mestre levevaner. Tilbudet inneholder helsesamtale og ulike aktiviteter for å fremme fysisk aktivitet og kostholdsendring. Du kan også få samtale om individuell røykeslutt.

Følg gjerne frisklivssentralen i Kragerø på facebook.

Fysisk aktivitet

Den fysiske aktiviteten på frisklivssentralen er variert. Målet med frisklivssentralen er at deltakerne skal bli fysisk aktive i sin hverdag og få bedre helse på kort og lang sikt.
Den fysiske aktiviteten foregår både innendørs og utendørs. Hensikten er å gi deltakeren økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og ikke minst sosialt samvær.

Frisklivstilbudet i Kragerø gis for en 12 ukers periode av gangen. Vi har egne grupper du kan fortsette i etter disse 12 ukene.
Frisklivssentralen Kragerø har egen gruppe tilpasset deltakere med KOLS.

Ernæring

Bra Mat kurs er et inspirasjonskurs for deg som ønsker varig endringer av levevaner i forhold til matvaner og matvarevalg.

Dette er ikke et slankekurs, men et kurs som skal inspirere deg til å oppnå et varig sunnere kosthold utfra helsedirektoratets anbefalinger. Man får mange praktiske råd, endringsfokusert veiledning, og mulighet til å utveksle erfaringer. Kurset gis i grupper av inntil 8 personer.

Kontaktinfo

Tone Isaksen Baumeler
Avdelingsleder
E-post
Mobil 46 63 44 34

Tilbakemelding