Fysioterapi

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen (privatpraktiserende fysioterapeuter). Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud. Kommunefysioterapeutene inngår i arbeid ved helsestasjonen og i skolehelsetjenesten, hos hjemmeboende og på sykehjem/ institusjon. Vi søker også på hjelpemidler og bistår med tilrettelegging i hjemmet eller i skole/ barnehage.

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet.

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Kriterier

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Du kan oppsøke fysioterapeut direkte uten henvisning fra lege.

Pris

Fysioterapi i regi av kommunal rehabilitering i hjemmet eller på institusjon er uten egenandel. 

De fleste andre må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

Les mer om egenandelen for fysioterapi og logg inn for å se egenandelene som er registrert på deg her: Egenandeler hos fysioterapeut - Helsenorge

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Artikkelliste

Kontaktinfo

Tone Isaksen
Avdelingsleder
E-post
Mobil 46 63 44 34

Kartpunkt

Tilbakemelding