Fysioterapi

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen (privatpraktiserende fysioterapeuter). Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud. Kommunefysioterapeutene inngår i arbeid ved helsestasjonen og i skolehelsetjenesten, hos hjemmeboende og på sykehjem/ institusjon. Vi søker også på hjelpemidler og bistår med tilrettelegging i hjemmet eller i skole/ barnehage.

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet.

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Kriterier

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Fra 1/1-18 kan du oppsøke fysioterapeut direkte uten henvisning fra lege.

Pris

Fysioterapi i regi av kommunal rehabilitering i hjemmet eller på institusjon er uten egenandel. 

De fleste andre må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

For 2022 er egenandelstaket 2921 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Kontaktinfo

Tone Isaksen Baumeler
Spesialfysioterapeut
E-post

Kartpunkt