Kommunalt ansatte fysioterapeuter

Kommunalt ansatte fysioterapeuter
Navn Ansvarsområde Telefon
Tone Baumeler Isaksen Avdelingsleder, voksne og eldre 46634434
Britt Kirsti Skagen Schulze Voksne/ eldre 99205749
Line Langerød- Nilsen Barn og unge 46906055
Håvard Andersen Barn/ unge/ eldre/ hverdagsrehabilitering 99205724
Svanhild Nordheim Barn/ unge 46864946
Trine Gulbrandsen voksne/eldre
Helene Rindli Turnuskandidat 99217447
Eli Alice Wiik Barn/unge/eldre 48013128

Tilbakemelding