Frisklivssentralen

Frisklivssentralen har tilbud om hjelp til å endre og mestre levevaner. Tilbudet inneholder helsesamtale og ulike aktiviteter for å fremme fysisk aktivitet og kostholdsendring. Du kan også få samtale om individuell røykeslutt.

Følg gjerne frisklivssentralen i Kragerø på facebook.

Fysisk aktivitet

Den fysiske aktiviteten på frisklivssentralen er variert. Målet med frisklivssentralen er at deltakerne skal bli fysisk aktive i sin hverdag og få bedre helse på kort og lang sikt.
Den fysiske aktiviteten foregår både innendørs og utendørs. Hensikten er å gi deltakeren økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og ikke minst sosialt samvær.

Frisklivstilbudet i Kragerø gis for en periode inntil 12 uker. Vi har gruppetrening du kan fortsette å ta del i etter disse 12 ukene mot en egenandel. Frisklivssentralen Kragerø har egen gruppe tilpasset deltakere med KOLS.

Ukeplan for trening 2024:

Vi tilbyr faste treningstimer som gjennomføres hele året, utenom ferier og helligdager. Oppstart etter sommerferien vil bli annonsert på Facebook (søk opp “Frisklivssentralen i Kragerø”). 

Mandag kl 12-13: KOLS-gruppe på Sykehuset
Tirsdag kl 13.30-14.30: Intervalltrening i Studsdalen (oppmøte ved Speiderhuset) eller på Kragerø stadion (oppmøte ved inngangen)
Torsdag kl 12-13: KOLS-gruppe på Sykehuset
Torsdag kl 13.30-14.30: Styrketrening på MOT treningssenter

Ernæring

Bra Mat kurs er et inspirasjonskurs for deg som ønsker varig endringer av levevaner i forhold til matvaner og matvarevalg.

Dette er ikke et slankekurs, men et kurs som skal inspirere deg til å oppnå et varig sunnere kosthold utfra helsedirektoratets anbefalinger. Man får mange praktiske råd, endringsfokusert veiledning, og mulighet til å utveksle erfaringer. Kurset gis i grupper av inntil 8 personer. Kurset arrangeres vår og høst dersom det er mer enn 5 påmeldte. Prisen per kurs er 500 kr. 

Kontaktinfo

Tone Isaksen
Avdelingsleder
E-post
Mobil 46 63 44 34

Kartpunkt

Tilbakemelding