Salg av boligtomter til kr. 1,- til barnefamilier

Det er ved nåværende tidspunkt kun 2 boligtomter til kr.1,- pr. tomt til barnefamilier, for salg.

Disse er ved Stabbestad eneboligfelt : Tomt Gbnr 11/272 og Gbnr 11/276 er ledige, for salg.

Kragerø Kommunestyre vedtok 14.01.2021 i sak 8/21 at det skal selges 2 boligtomter i kommunes boligfelt på Stabbestad og 2 boligtomter i kommunens boligfelt på Lindvikskollen/Sjådammen, til kr.1,- pr tomt.

Boligtomtene ved Lindvikskollen er solgt, men det er fortsatt 2 boligtomter for salg på Stabbestad.

Følgende premisser vil bli lagt til grunn ved tildeling:

  • Unge barnefamilier med barn i barnehage-/barneskolealder prioriteres
  • Boligen må benyttes av kjøperen/kjøperne selv.
  • Søkere må kunne dokumentere finansiering av ny bolig
  • Ferdigattest må foreligge innen 2 år etter at boligtomten er overdratt

 

Reguleringsplan og oversiktskart Stabbestad

Bebyggelsesplan - Stabbestad (PDF, 5 MB)
Reguleringsbestemmelser - Stabbestad (PDF, 3 MB)
Utsnitt av reguleringsplan - Stabbestad(1) (PDF, 3 MB)
Utsnitt av reguleringsplan - Stabbestad (PDF, 3 MB)
Oversiktskart Stabbestad (PDF, 3 MB)
 

Elektronisk søknad 

For andre spørsmål kontakt:

Avdelingsingeniør Heidi Howatson, tlf.: 992 05 723
Saksbehandler Paula Hobbs tlf.: 35 98 62 20 / 992 17 441

Tilbakemelding