Miljøfyrtårn - sertifisering

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 7500 virksomheter er sertifisert, fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlig innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Beskrivelse

En godkjent konsulent hjelper deg med å finne frem til effektive miljø- og klimatiltak. Virksomheten din godkjennes av en offentlig sertifisør. Sertifikatet bestilles hos Stiftelsen Miljøfyrtårn og utstedes av sertifisør og ordfører i kommunen. 

Lenke til Miljøfyrtårn for mer info: https://www.miljofyrtarn.no/

Økt kildesortering og gjenbruk, redusert energibruk og redusert sykefravær er positive resultater som oppnås gjennom sertifisering. Stadig flere offentlige instanser og private bedrifter stiller krav til sine leverandører om at de er miljøsertifisert.

Veiledning

Virksomheten som ønsker sertifisering kontakter en miljøfyrtårnkonsulent som bidrar til å velge bransjekrav. Det er utviklet krav innenfor ulike bransjer (for eksempel rørlegger, hotell, barnehage og skole). Med støtte av konsulenten gjennomfører virksomheten så en miljøanalyse. Når virksomheten oppfyller kravene, kontakter konsulenten kommunens sertifisør. Virksomheten sertifiseres og rapport sendes Stiftelsen Miljøfyrtårn, som registrerer sertifiseringen og sender sertifikat til kommunen. Etter tre år skal virksomheten resertifiseres. Hvert år sender virksomheten en miljørapport med handlingsplan til Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Kartpunkt

Tilbakemelding