Skjærgård, fritid, ferdsel og fiske

Kragerø skjærgården er en perle. Den innbyr til naturopplevelser, rekreasjon og fritidsaktiviteter hele året. Skal vi forvalte ressursene på best mulig måte og samtidig sikre nye generasjoner de samme mulighetene, er det viktig at regler og bestemmelser blir fulgt.

Marinfaglig gruppe i Kragerø har laget en brosjyre som viser skjærgården og mulighetene for fritid, ferdsel og fiske. 

Du finner den her:

21-03brosjyre-fritid-ferdsel-fiske (PDF, 5 MB)

Tilbakemelding