Hummer forvaltning

Det er opprettet en marinfaglig gruppe som samarbeider med kommunen om marinfaglige spørsmål. Gruppa består per 27.10.2017 av følgende personer:

Jens Petter Ramberg, Per Erik Schulze, Arnfinn Jensen, Chris Appleby, Roar Thorsen, Terje Mindrebø, Håkon Ljosland, Gotfred Nilsen og Elke Karlsen.

 
Aktuelt våren 2019
Nytt bevaringsområde for hummer er foreslått i samarbeid med lokale fiskere.
 

Valbergområdet ble allerede tidligere utredet som et egnet hummerbevaringsområde, men den gangen ble fredningsområdet ved Jomfruland prioritert. Valbergområdet har gode hummerhabitater og fredningen vil bidra til at bestanden kan ta seg opp igjen, slik det har vist seg andre steder med samme form for fredning.

Etter forslag fra Fiskeridirektoratet har kommunen innhentet uttalelser fra Telemark NJFF og Telemark Fiskerlag.

  • Telemark NJFF har hatt kontakt med Levangsheia JFF angående saken. De mener nå, som tidligere, at de er innforstått med at man må frede noen områder for å øke bestanden, men at alle nye områder som fredes også betyr at det blir hardere fisket i andre områder. NJFF Telemark ser også denne utfordringen, men har veid dette opp mot at man mest sannsynlig vil øke bestanden i foreslått område (Valberg) og at med bakgrunn i det støtter opp om dette området også.

Telemark NJFF mener videre at man bør frede området innenfor et tidsperspektiv på 5 år i utgangspunktet og så vurdere effekten av dette før man tar nye steg i forvaltningen.

  • Telemark fiskerlag støtter etablering av det foreslåtte bevaringsområdet for hummer og foreslår å evaluere ordningen etter en femårsperiode.

 

 

Et tilbakeblikk
 

2015 fikk Kragerø sitt første hummer bevaringsområdet. Det gjennomføres prøvefiske i september måned hvert år for å følge med på utviklingen av hummerbestanden i og utenfor bevaringsområdet.

 

Kart hummerbevaring Jomfruland - Klikk for stort bildeKart hummerbevaring Jomfruland

 

 

 

 

Kontaktinfo

Elke Karlsen
Miljørådgiver
E-post
Mobil 992 05 797

Kartpunkt