Klarlegging av eksisterende grense

Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Send rekvisisjon om oppmålingsforretning til kommunen. Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt.

Skjema for klarlegging av eksisterende grenser finner du her

Gebyrregulativ på søknadstidspunktet legges til grunn for kravet.

 

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Kontaktinfo

Hilde J Skindalen
Ingeniør
E-post

Kartpunkt