Klarlegging av eksisterende grense

Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Send rekvisisjon om oppmålingsforretning til kommunen. Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt.

Skjema for klarlegging av eksisterende grenser finner du her (PDF, 43 kB)

 

Gebyrregulativ på søknadstidspunktet legges til grunn for kravet.

 

Rekvisisjonen sendes til

Kragerø kommune, Bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø eller post@kragero.kommune.no.

 

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Kontaktinfo

Hilde J Skindalen
Ingeniør
E-post
Mobil 992 05 782
Jon-Einar Hirsti
Ingeniør
E-post
Mobil 916 78 086
Knut Nyhus
Ingeniør
E-post
Mobil 992 05 743

Kartpunkt