Grensepåvisning

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning.

Send rekvisisjon til kommunen.

Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

Gebyrregulativ på søketidspunktet legges til grunn for kravet.

 

 

Rekvisisjonen sendes til

Kragerø kommune, Bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø eller post@kragero.kommune.no.

 

Saksbehandlingstid

Grensepåvisninger utføres normalt innen 4 uker.

Kontaktinfo

Hilde J Skindalen
Ingeniør
E-post
Mobil 992 05 782
Jon-Einar Hirsti
Ingeniør
E-post
Mobil 916 78 086
Knut Nyhus
Ingeniør
E-post
Mobil 992 05 743

Kartpunkt