Grensepåvisning

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning.

Send rekvisisjon til kommunen.

Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

Gebyrregulativ på søketidspunktet legges til grunn for kravet.

Skjema for rekvisisjon av grensepåvisning finner du her

Saksbehandlingstid

Grensepåvisninger utføres normalt innen 4 uker.

Kartpunkt

Tilbakemelding