Eiendomsskatt

Kragerø kommunestyre vedtok i møte den 13.12.18 og 7.3.19 å gjennomføre ny alminnelig taksering for eiendomsskatt gjeldende fra 01.01.20. Det betyr at eiendomsskatten blir beregnet m/grunnlag i de nye takstene fra 01.01.20.

Slik beregnes eiendomsskatten

Det er Lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. Loven sier at eiendommens takstverdi skal settes til det beløp som eiendommen antas å kunne omsettes for ved fritt salg. Kommunestyret har vedtatt at 70% av taksten (dvs. reduksjonsfaktor takstverdi 30 %) skal beskattes med 3 promille.  

Eiendomsskattesatsen for verk og bruk, næring, og kraftverk med tilhørende tomter er fastsatt til 2 promille.

Under finner du et eksempel på beregning:

Eksempel på eiendomsskatt
Takst Reduksjonsfaktor Grunnlag Promille Eiendomsskatt pr. år
2 500 000 30% 1 750 000 3 5250

Betaling av eiendomsskatt

Det er grunneier/fester som er ansvarlig for betaling av eiendomsskatten. Eiendomsskatten faktureres sammen med de øvrige kommunale avgiftene.

Tilbakemelding