Eiendomsskatt

Kragerø kommune vedtok den 26.10.2006 å innføre eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen. I den forbindelse ble alle eiendommene taksert. Taksten endres ved endringer, for eksempel ved tilbygg.

Slik beregnes eiendomsskatten

Det er Lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. Loven sier at eiendommens takstverdi skal settes til det beløp som eiendommen antas å kunne omsettes for ved fritt salg. Kommunestyret har vedtatt at 30% av taksten skal beskattes med 7 promille.

Under finner du et eksempel på beregning:

Eksempel på eiendomsskatt
Eksempel på eiendomsskatt
Takst Skattenivå Grunnlag Promille Eiendomsskatt
2 500 000 30 % 750 000 7 5250

Eiendomsskattelister

Eiendomsskattelister legges ut til offentlig ettersyn, innen 1. mars hvert år. Listen er offentlig i minst tre uker.

Klage på eiendomsskattegrunnlaget

Klagefristen er seks uker etter at eiendomsskattelisten legges ut.

Betaling av eiendomsskatt

Det er grunneier/fester som er ansvarlig for betaling av eiendomsskatten. Eiendomsskatten faktureres sammen med de øvrige kommunale avgiftene.

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Tove Gustavson
Konsulent
E-post
Telefon 35 98 62 39

Kart