Bruksendre fra fritidsbolig til helårsbolig

Hva må til for å bruksendre en fritidsbolig til helårsbolig?

Dersom man ønsker å gjøre om en fritidsbolig til bolig, er dette en søknadspliktig bruksendring, jf.  Plan- og bygningsloven § 20-1 d. Det er derfor nødvendig å søke om dette til bygningsmyndighetene.

Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av bruksendring skal ivaretas av foretak med ansvarsrett.

Det er ulike tekniske krav for fritidsboliger og boliger, så ved en bruksendring må fritidsboligen oppgraderes til de tekniske krav som gjelder for bolig. En slik endring vi være i strid med arealformålet, og det må derfor søkes dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven kapittel 19. Hvis man ønsker å tilbakeføre til bolig igjen, så kan ikke dette påberegnes og bli godkjent.

Sjekk bestemmelsene for din eiendom her 

Henvisning til dispensasjonsveileder

Tilbakemelding