Byggetilsyn

Vi kontrollerer at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket.

Byggetilsyn skal bidra til bedre bygg

  • Vi er pålagt å føre tilsyn
  • Vi kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken, gjerne i forbindelse med søknad om rammetillatelse og ved søknad om ferdigattest eller brukstillatelse
  • Vi kan føre tilsyn på eget initiativ eller på bakgrunn av melding fra publikum
  • Vi varsler eller avtaler i de fleste tilfeller at vi kommer på byggetilsyn

Tilbakemelding