Bestille eiendomsinformasjon og kart

Kart over Kragerø

Vår kartløsning gir deg mulighet til å finne informasjon om din eiendom, lage situasjonskart til bruk i byggesøknader, gi oversikt over reguleringsplaner, kommuneplaner, detaljkart og ortofoto (flyfoto) for Kragerø kommune. Denne selvbetjeningsløsningen er gratis.

Gå til kartportalen

Bestille eiendomsinformasjon

Dersom du ikke ønsker å benytte deg av selvbetjeningsløsningen, kan du bestille og betale for eiendomsinformasjon. Du kan blant annet bestille:

  • situasjonskart
  • nabolister
  • målebrev
  • matrikkelrapport
  • arealplaner (kommuneplan/reguleringsplan

Slik bestiller du

Du kan bestille eiendomsinformasjon fra Infoland eller Norkart.

Skriv inn gårds- og bruksnummer eller adressen på eiendommen du ønsker informasjon om. Velg så de produktene du ønsker og legg dem til i handlekurven. Til slutt betaler du og sender bestillingen.

Tilbakemelding