Styremøte i Interkommunalt plansamarbeid for E18 Tvedestrand - Bamble

Styremøtet avholdes på Heimat, Brokelandsheia førstkommende mandag 25.10.2021 kl, 11:30 - 13:30.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige styremøte og innledning ved Per Kristian Lunden, styreleder interkommunalt plansamarbeid.
  2. Status for arbeidet med høringsinnspillene til forslag til reguleringsplan for E18 Tvedestrand – Bamble ved Stian Blindheim, planprosessleder E18 TvedestrandBamble, Nye Veier.
  3. Orientering om rammer for utredningsarbeidet av gjenbruksalternativ Finn Aasmund Hobbesland, Direktør Planlegging og Drift, Nye Veier.
  4. Videre organisering og finansiering av kommunesamarbeidet.

For utfyllende informasjon se møtekalender på Arendal kommunes hjemmeside. Her legges også møteprotokollen ut.

Møtet er åpent og  kan ses som opptak i ettertid her.

Møteprotokoll fra møtet kan leses på denne linken (PDF, 238 kB).

Tilbakemelding