Planstrategi

Planstrategi for Kragerø kommune 2016-2020 ble vedtatt i Kommunestyret 06.10.2016

Planstrategien beskriver kommunens utfordringer og utviklingstrekk, og hvilke kommunale planoppgaver det sittende kommunestyret vil prioritere i perioden for å oppnå ønsket utvikling.

 

Kontaktinfo

Per Arstein
Rådgiver
E-post
Mobil 992 05 763