Politisk ledelse

Ordfører  Jone Blikra (AP)                                        
Mobil 92 46 29 89
Epost jone.blikra@kragero.kommune.no
Postadresse Pb. 128, 3791 Kragerø
Besøksadresse Rådhusgata 5, 3770 Kragerø

 

Varaordfører             Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt)
Telefon 35 98 63 71
Mobil 92 06 47 97
Epost charlotte.t.setersdal@kragero.kommune.no
Postadresse Pb. 128, 3791 Kragerø
Besøksadresse Rådhusgata 5, 3770 Kragerø

 

Leder Hovedutvalg for oppvekst            Håkon Ljosland (Rødt)

Epost

hakon.ljosland@kragero.kommune.no

 

Leder Hovedutvalg for samfunn          Øyvind Olsen (SV)
Epost
 
oyvind.olsen@kragero.kommune.no

 

Leder Hovedutvalg for helse,omsorg
og sosiale tjenester
Sølvi Wreen Wirød (AP)
Epost
 
solvi.w.wirod@kragero.kommune.no

 

Leder Hovedutvalg for plan,bygg og miljø Kjell Ove Heistad (AP)
Epost
 
kjell.ove.heistad@kragero.kommune.no