Informasjon fra servicesenteret

Vårt mål er å gjøre det enkelt for deg å få hjelp av det offentlige.

Vi ønsker å gi deg et godt tilbud som bruker, innbygger og besøkende.

Servicesenteret kan gi informasjon og veiledning innenfor de fleste kommunale tjenester. For nye innbyggere, eller for de som ønsker å flytte til kommunen, vil Servicesenteret være et godt sted å ta kontakt. Her har vi også aktuelle brosjyrer og kart til utdeling.

I Servicesenteret kan du:

  • Spørre om alt
  • Få svar enten der og da, eller få hjelp til hvordan du skal gå frem videre
  • Få avtale med rette vedkommende

Du finner oss i 1. etg. på Rådhuset i Rådhusgata 5.

Våre åpningstider er: mandag – fredag 11.00 – 15.00

Tlf. 35 986200