Anette Thon Haugholt

Du kan få svar på status i en sak som saksbehandleren er ansvarlig for. Du kan også få svar på generelle spørsmål (byggesaksregler, byggtekniske krav, saksbehandlingsregler, søknadsplikt osv.), og på mer konkrete spørsmål om tiltak på din eiendom (planstatus, rammer for tiltak, begrensninger satt i plan og lov, hva som er tillatt).

Saksbehandleren kan ikke:

  • svare på om tiltaket vil bli godkjent eller vurdere om tiltaket kan godkjennes
  • kontrollere søknaden din
  • fylle ut søknader
  • vurdere innholdet i søknaden
  • avklare eller godkjenne løsninger
  • diskutere løsninger
  • anbefale håndverkere eller ansvarlig søkere

Nøkkelinformasjon

Tilbakemelding