Tilbud til personer med krigsopplevelser med behov for psykososial oppfølging

Mange vil kunne oppleve fysiske og/eller psykiske reaksjoner som påvirker helse eller livskvalitet.

Å oppleve krig påvirker den enkelte, både fysisk og psykisk. Det å måtte flykte fra et land og alt det som hverdagen besto av, er både opprivende og belastende. Det å være utsatt for og eller vitne til traumatiske hendelser påvirker alle, både barn og voksne.

En traumatisk hendelse er en hendelse eller situasjon som gjør at du føler en trussel mot eget eller andres liv og helse. 

Her kan du lese om selvhjelp hvis du kommer fra flukt og krig: https://www.nkvts.no/flyktning/vanlige-reaksjoner/

I Kragerø kommune kan innbyggere med behov for psykososial oppfølging ta kontakt med følgende:

Fastlegen i ordinær kontortid

Kragerø legesenter, Kirkegata 12: Tlf.: 35 98 49 50
Gamle Kragerøvei legesenter, Gamle Kragerøvei 12: Tlf.: 35 98 99 99

Psykisk helse og rus ved Aktivitets- og mestringsteamet i ordinær kontortid for personer over 16 år

 Gamle Kragerøvei 12. Tlf.: 906 03 798

Helsestasjonen i ordinær åpningstid 

Ytre Strandvei 15, Tlf. 35 98 63 20. Helsestasjonen kan bidra til at barn, unge og familier får hjelp og støtte.

Kragerø legevakt

Gamle Kragerøvei 32 ved behov for øyeblikkelig hjelp som ikke kan vente til legekontorenes åpningstider. Tlf.: 116 177
 

For berørte og andre rammede som trenger noen å snakke finnes det mange frivillige organisasjoner som tilbyr støtte og informasjon. Flere har hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper som kan være til god hjelp, les mer på www.helsenorge.no

Les mer her: https://www.kragero.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/omsorg/psykososial-oppfolging/

Tilbakemelding