Psykososial oppfølging

Informasjon om behov for psykososial oppfølging

Helsedirektoratet og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ber om at Kragerø kommune informerer innbyggerne om hvordan tilbudet om psykososial oppfølging er organisert, og hvordan innbyggeren kan ta kontakt med kommunens tilbud ved behov. Mange bruker mye tid på å søke etter hjelp og informasjon på internett når livet er vanskelig.

Ved å gi informasjon om dette på kommunens våre nettsider kan vi bidra til at tilgjengeligheten til eksisterende tilbud øker, og at terskelen for å oppsøke tjenester blir lavere. Bakgrunnen for dette initiativet er masseskytingen i Oslo 25. juni 2022. Informasjonen er like aktuell ved behov for psykososial oppfølging ved andre traumatiske opplevelser som  innbyggerne opplever.

I Kragerø kommune kan innbyggere med behov for psykososial oppfølging ta kontakt med følgende:

  1. fastlegen i ordinær kontortid
  2. Aktivitets- og mestringsteamet (lavterskeltilbud for personer over 18 år med psykisk lidelse eller rusrelaterte problemer). Telefon: 906 03 788 (man-fre)
  3. Kragerø legevakt ved behov for øyeblikkelig hjelp som ikke kan vente til legekontorenes åpningstider. tlf.: 116 177
  4. Innbyggere kan også søke kommunens tjenestekontor om helse- og omsorgstjenester via dette søknadsskjemaet: https://www.kragero.kommune.no/tjenester/skjemaer-priser-og-gebyrer/skjemaer/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/omsorgstjenester-soknadsskjema/. Tlf.: 35 98 50 00

 

For berørte og andre rammede som trenger noen å snakke finnes det mange frivillige organisasjoner som tilbyr støtte og informasjon. Flere har hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper som kan være til god hjelp, les mer på www.helsenorge.no

 

Relevante lenker:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/psykososial-oppfolging-i-kommunene-etter-masseskytehendelsen-i-oslo

https://www.statsforvalteren.no/nb/vestfold-og-telemark/helse-omsorg-og-sosialtjenester/nyheter/2022/08/psykososial-oppfolging-etter-masseskytingen-i-oslo/

Psykososial oppfølging i kommunene etter masseskytehendelsen (PDF, 538 kB)

 

Kriseteam

Kragerø kommune har et psykososialt kriseteam som har til oppgave å hjelpe mennesker i akutte situasjoner som rammer liv og helse i alvorlig grad. Kriseteamet er et beredskapsteam som skal kunne aktiviseres på kort varsel når ting skjer.
Teamet skal være en ekstra ressurs og hjelp når det er nødvendig med tidlig innsats i en akutt fase før andre hjelpesystemer er klare til å yte hjelp.

Hvordan komme i kontakt med psykososialt kriseteam?

På dagtid skal du henvende deg til fastlegen din, som vil ta kontakt med legevakten.

På ettermiddag, kveld og i helger skal du henvende deg til legevakten - telefon 116117.
Psykososialt kriseteam aktiveres av legevakt eller andre nødinstanser. Du skal ikke selv kontakte kriseteamet.