Kommunale møter - Uke 7

Politiske møter uke 7

Møter
Dato Kl. Utvalg Møtested
14.2   18.00  Viltutvalg  Administrasjonsbygget 

 

Mer info: https://www.kragero.kommune.no 

 Web-Tv:  http://kragero.nett.itum.tv/ 

 

Tilbakemelding