Banebrytende endringer i legemiddelbruk ved Marienlyst sykehjem

Marienlyst sykehjem har gjennomført en betydelig innsats i håndteringen av legemidler, noe som har resultert i en markant reduksjon av medikamentbruk blant beboerne. 

Denne endringen representerer et viktig skritt mot forbedret livskvalitet og helse for sykehjemmets pasienter. 
 

Medikamenter - Klikk for stort bilde

Bakgrunn  

Sykehjemspasienter med langtidsplass ved Marienlyst har tidligere hatt et svært høyt forbruk av legemidler. Dette er det også mange andre kommuner som har utfordringer med. Bruk av for mange medikamenter kan bety ekstra problemer med bivirkninger som forvirring, fall og andre plager. Det er en praksis som har ført til økt sykelighet og redusert livskvalitet.  

Med en gjennomsnittlig reduksjon i faste legemidler fra 8,9 i 2022 til 5,2 legemidler per pasient i 2024, viser Marienlyst sykehjem veien fremover for en mer ansvarlig og målrettet bruk av medisinering. Dette er resultatet av et godt og systematisk samarbeid mellom ledere, sykehjemslege og øvrige ansatte over tid. 

Nøkkelresultater 

  • En reduksjon på over 40 % i gjennomsnittlig antall faste legemidler fra 2022 til 2024. 
  • Signifikant nedgang i bruk av opioider (svært sterke smertestillende), angstdempende legemidler og sovemidler. 
  • Forbedret smertekontroll og funksjon hos beboerne.    
          

Årsakene til det tidligere høye forbruket av legemidler er sammensatt. Det er likevel grunn til å tro at høyt legemiddelforbruk før innleggelse, sedvaner hos pleiepersonalet, stadig vikarbruk blant sykehjemsleger, dårlig fysisk utforming av lokalene, manglende ressurser til miljøarbeid, står sentralt.   

Refleksjoner

Endringene har ikke vært uten utfordringer, men etter internundervisning og refleksjon hos de ansatte, har det skjedd en merkbar endring i holdningene. Bruk av legemidler er nå en del av et større bilde hvor pasientens velvære står i fokus. 

Marienlyst sykehjem anerkjenner behovet for kontinuerlig evaluering av medikamentbruken, for å sikre at reduksjonen ikke fører til negative effekter for beboerne. Pasientene skal selvfølgelig få de legemidlene de trenger når de trenger det. Sykehjemmet forplikter seg til å opprettholde en balanse mellom nytte og skade i behandlingen av sine pasienter. Og andre kommuner kan gjerne dra nytte av det gode arbeidet Kragerø har gjort. 

Tilbakemelding