Viktige telefonnummer vann og avløp

Feil på ledningsnettet:

Hvis man oppdager lekkasjer, bortfall av vann, tett kloakk eller andre ting knyttet til drift, ta kontakt med:

Normal arbeidstid:

Stian Solum-Karlberg - Avdelingsleder Drift VA
Telefon (07:30-15:00): 46 62 27 92

Epost: stian.solum-karlberg@kragero.kommune.no

eller Kenneth Haugholt - Avdelingsingeniør VA
Telefon (07:30-15:00): 90 91 97 70

Epost: kenneth.haugholt@kragero.kommune.no

VAKT - Utenom arbeidstid:

Kragerø kommune VA-vakt: 99 20 57 20

Epost: va-vakt@kragero.kommune.no

Befalsvakt Grenland Brann og Redning: 48 11 32 32

 

Kommunalt vann og/eller avløp:

Har du spørsmål om kommunalt vann og/eller avløp, ta kontakt med:

Britt Bjørnstad

Epost: Britt.Bjornstad@kragero.kommune.no

eller servicesenteret på telefon 35 98 62 00 eller post@kragero.kommune.no

 

Vannprøver:

Har du spørsmål om vannprøver, ta kontakt med:

Jan Sundbø

Epost: jan.sundbo@kragero.kommune.no

 

Septik og vannmålere:

Har du spørsmål om vannmålere eller septik, ta kontakt med:

Malene Nygaard

Epost: malene.nygaard@kragero.kommune.no

 

Kommunale avgifter:

Har du spørsmål om kommunale avgifter for vann, avløp eller renovasjon, ta kontakt med:

Malene Nygaard

Epost: malene.nygaard@kragero.kommune.no

eller servicesenteret på telefon 35 98 62 00 eller post@kragero.kommune.no

 

Rehabilitering av vann og avløp:

Har du spørsmål eller henvendelser rundt rehabiliteringsprosjektene, ta kontakt med:

Kim Andre Thorsen
Epost: kim.a.thorsen@kragero.kommune.no

Jim T. Minde
Epost: minde.j.t.b.carlsen@kragero.kommune.no

Kim Andre Kristensen
Epost: kim.a.kristensen@kragero.kommune.no

Oscar Valldal Røegh-Fossen
Epost: oscar.v.roegh-fossen@kragero.kommune.no

Kartpunkt

Tilbakemelding