Viktige telefonnummer vann og avløp

Feil på ledningsnettet:

Hvis man oppdager lekkasjer eller bortfall av vann, ta kontakt med:

Kenneth Haugholt

Telefon (07:30 - 15:00): 90 91 97 70 

Mail: kenneth.haugholt@kragero.kommune.no

Petter W. Baann

Mail: petter.baann@kragero.kommune.no

Merk: Skjer dette utenfor kontortid så ringer man Kragerø Brannstasjon(Brannvakta) på telefon 35 98 62 60 og de vil sette igang tiltak.  

 

Kommunalt vann og/eller avløp:

Har du spørsmål om kommunalt vann og/eller avløp, ta kontakt med:

Kenneth Haugholt

Telefon: 90 91 97 70

Mail: kenneth.haugholt@kragero.kommune.no

 

Utslippstillatelse eller vannprøver:

Har du spørsmål om utslippstillatelse, septik eller vannprøver, ta kontakt med:

Jan Sundbø

Mail: jan.sundbo@kragero.kommune.no

 

Kommunale avgifter:

Har du spørsmål om kommunale avgifter for vann, avløp eller renovasjon, ta kontakt med:

Malene Nygaard

Mail: malene.nygaard@kragero.kommune.no

 

Rehabilitering av vann og avløp:

Har du spørsmål eller henvedelser rundt rehabiliteringsprosjektene, ta kontakt med:

Ernst Kalseth

Mail: ernst.kalseth@kragero.kommune.no

Kartpunkt