Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Kragerø har god kvalitet og er trygt å drikke. Dersom kommunen merker avvik, vil dette bli varslet. Drikkevannet tilfredsstiller de strange kravene i drikkevannsforskriften.

Kvalitet på drikkevannet

Vi tar jevnlig prøver på flere prøvepunkter på ledningsnettet og ved vannverket. Klikk i kartet for å se prøveresultatene.

Link til kartKart

Kokevarsel for endring i drikkevannskvaliteten

Vi sender alltid ut varsel til de som blir berørt av en kokeanbefaling. Vi varsler også når kokeanbefalingen er opphevet.

Les mer om hva du bør gjøre hvis du har mottatt varsel om koking av drikkevannet.

Les mer om telefonvarsling.

Hardhet i drikkevannet

Hardheten på drikkevannet i Kragerø kommune er betegnet som "meget bløtt vann". Dette innebærer at verdien er <1 °dH som er den tyske skalaen som benyttes for hardhet på vann. Verdien er målt til 0,18 °dH i 2020.

Innstilling på oppvaskmaskinen

I forbindelse med installasjon av en del vaske- og oppvaskmaskiner, og en del andre kjøkkenmaskiner, anbefales det å kontakte kommunen for å få verdier for hardhet, ofte oppgitt i °dH tyske hardhetsgrader. I Kragerø kommune tilsvarer hardheten <1 °dH.

Tilbakemelding