Tømmestasjon for bobil

Kragerø kommune har en tømmestasjon for bobiler. Denne er etablert i Sannidal, 200 meter sør for Esso bensinstasjon, på den gamle innfartsveien.

Stasjonen blir åpnet om våren og stenges om høsten før det blir frost.

Stasjonen er nå åpnet for sommeren 2023.

Kartpunkt

Tilbakemelding