Tømmestasjon for bobil

Kragerø kommune har en tømmestasjon for bobiler. Denne er etablert i Sannidal, 200 meter sør for Esso bensinstasjon, på den gamle innfartsveien.

Kartpunkt