Tømmestasjon for bobil

Kragerø kommune har en tømmestasjon for bobiler. Denne er etablert i Sannidal, 200 meter sør for Esso bensinstasjon, på den gamle innfartsveien.

Stasjonen blir åpnet om våren og stenges om høsten før det blir frost.

Stasjonen er åpnet for våren 2021.

Kartpunkt