Avløpsbehandling

Dovett – ikke kast avfall i do!

Det er kun tiss, bæsj og dopapir som skal i do. Alt annet skaper store problemer for rørsystemet.

Ikke kast dette: Våtservietter, q-tips, bind og annet søppel kan tette igjen rørene og er svært fordyrende i driftssammenhenger.

Fjern fettet: Matrester, olje og fett er enkelt å kaste i do, men da inviterer du rotter og andre skadedyr hjem til deg. Stivnet fett skal i matavfallet. Flytende olje og/eller fett samles i flasker ved hjelp av miljøtrakten som kommunen leverer ut høsten 2019.

Kjøp bøtte: Kjøp ei lita søppelbøtte til badet, som du kan bruke til våtservietter, q-tips og annet søppel som ikke skal i do.

Mer informasjon

dovett.no

fettvett.no

 

 

Ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg

Kragerø kommune har som hovedfokus en trygg og miljømessig håndtering av avløpsvannet.

Arbeid med avløpsvann er regulert av m.a. Forurensningsloven og Forurensningsforskriften. Kragerø kommune jobber for tiden med å oppfylle kravene fra Fylkesmannen for å få fornyet utslippstillatelsen for rensedistriktet rundt Kragerø renseanlegg, denne vil sette flere kriterier for hvordan arbeidet med ledningsanlegg, pumpestasjoner og renseanlegg skal gjennomføres.

Derfor blir avløpshåndteringen gjennomført med et kontinuerlig miljøfokus, blant annet gjennom:

 • kontinuerlig overvåkning av avløpsnettet
 • fortløpende utbedring av skader og fornying av eksisterende anlegg
 • forebyggende drift og vedlikehold av alle pumpestasjoner og renseanlegg
 • jevnlig gjennomførte prøver av avløpsvann fra renseanlegg
 • jevnlige undersøkelser av resipienter

 

Avløpsnettet

Avløpsnettet i Kragerø består av:

 • ca. 163 km med avløpsledninger
 • 76 avløpspumpestasjoner
 • 6 avløp renseanlegg

 

Renseanlegg

 • Kragerø RA: Renseanlegget er plassert i sentrum av Kragerø by. Anlegget er plassert i fjellet, parallelt med vegtunellen ut av sentrumsområdet. Det ble åpnet i April 1991, og er dimensjonert for en belastning tilsvarende 12 000 personekvivalenter (pe). Dette tilsvarer en dimensjonerende vannmengde på 230 m3/h, med en maksimal belastning tilsvarende 460 m3/h. Anlegget er et kjemisk fellingsanlegg som benytter seg av en prosess kalt primærfelling.
   
 • Kil RA: Renseanlegget ble totalskadet i brann pinsehelgen 2017. Anlegget er nå bygget opp igjen på samme sted som før. Kil RA er et kjemisk fellingsanlegg og har i forbindelse med gjenoppbyggingen også fått et biologisk rensetrinn. Anlegget mottar estimert 650 m3/d og pe belastningen er anslått til 1 100 personer. Kil RAs utslippspunkt er lokalisert i Kilsfjorden som er en terskelfjord.
   
 • Helle RA: Helle renseanlegg er i dag tilkoblet 1 877 personer. Anlegget er det eldste i Kragerø og ble etablert på 1970-tallet, med siste oppgradering i 1980.

  Renseanlegget har ikke hatt tilfredsstillende driftsresultater og har behov for større investeringer for å sikre videre drift. Anlegget skal legges ned og erstattes av en pumpestasjon for avløp. Etter planen vil da Kragerø RA ta over rensingen for bebyggelsen på Helle. 

 • Stabbestad RA: Renseanlegget har problemer med drift grunnet den sesongvarierende tilrenningen fra området.

  Tilrenningen til anlegget varierte fra 41 m3/d i februar til 276 m3/d i juli måned i 2015. Det er de siste årene gjort en rekke utbedringer på anlegget.

 • Kirkesund RA: Renseprosessen er naturbasert og tar hovedsaklig imot avløp fra fritidsboliger i skjærgården. Anlegget fikk overført avløpet fra Jomfruland RA i 2016/2017. Det har i enkelte perioder vært problemer med lukt, men det er nå installert et nytt kullfilter for å forhindre lukt fra anlegget. 

Kragerø kommune har startet arbeidet med etablering av et nytt sentralrenseanlegg på Åtangen som skal overta rensingen fra Kragerø, Helle, Stabbestad og Kirkesund Renseanlegg. Kil Renseanlegg er ikke planlagt overført til nytt anlegg nå, men vil bli overført i fremtiden.

Tilbakemelding