Viktige telefonnummer renovasjon

Nilsbukjerr Gjenvinningsstasjon: 922 80 906 ( Norsk Gjenvinning )

Kragerø Kommune Renovasjon vakttelefon: 947 98 868

Kartpunkt