Nilsbukjerr Gjenvinningsstasjon

Nilsbukjerr Gjenvinningsstasjon er Kragerø Kommunes mottak av avfall fra private. Her kan du levere avfall som du ikke har plass til i beholderen du har hjemme. I dag er det Norsk Gjenvinning AS som drifter gjenvinningsstasjonen på oppdrag for kommunen. Norsk Gjenvinning har også sitt mottak for næringsavfall på samme sted.

Prisene oppgitt ovenfor gjelder når private leverer avfallet sitt selv. Vi har ikke mulighet til å la en profesjonell 3. part levere avfall for private da vi ikke har kapasitet til å følge opp hvem/hvor avfallet kommer fra. 


 

Kartpunkt

Åpningstider

Åpningstider:

Man - fre 07.30 - 15.00

Tirs og tors 07.30 - 18.00

Lørdag 09.00 - 14.00

Telefon : 922 80 906