Manglende tømming?

Vi har store bemanningsproblemer i uke 9. Dette har ført til at vi ligger etter med tømming av Røde Bokser. Vi har et mål om å komme à jour i løpet av uka. Det vil si at torsdag 4. mars kjøres Levangsheia og resten i Fossing/Borteid og fredag kjøres Ringveien, Rørvik, Bekkedalen, Tangen, Frydensborg og Schønbergsvei.

Beklager forsinkelsen!

Har du sjekket tømmekalenderen før du sender melding? Ved helligdager kan det være endring av tømmedag og derfor kan det hende det tømmes hos deg en annen dag enn vanlig.

 

Denne uka, uke 7, har vi hatt store utfordringer med å få hentet avfallet hos våre abonnenter. Snøværet natt til onsdag og torsdag, samt mildværet natt til fredag gjorde forholdene mildt sagt utfordrende. De områdene som ikke fikk tømt avfallet sitt på onsdag vil få tømming mandag eller tirsdag kommende uke. Andre som savner tømming må i mange tilfeller vente. Jeg vil benytte anledningen til å minne om abonnentenes plikter jfr. gjeldende Renovasjonsforskrift i Kragerø Kommune.

 

§ 9       Plassering av oppsamlingsenhetene.

 

Det skal i alle detaljplaner og byggesaksbehandling sørges for at plassering av oppsamlingsenheter for avfall og utforming av avfallsrom blir tatt hensyn til. Planforslag etter planbestemmelsene i Plan og Bygningsloven, oversendes Kragerø kommunes Enhet for teknisk drift for uttalelse. Hyttefelt skal ha renovasjonsbod/containerplass godkjent av Kragerø kommune.

 

Oppsamlingsenhetene skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag. Ved innendørs oppsamlingssystem må enhetene plasseres i eget søppelrom.

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenhetene og adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø, om nødvendig være sandstrødd og uten fare for takras.


Abonnenten er selv ansvarlig for å skaffe areal for plassering av oppsamlingsenheten.

Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan Kragerø kommune kreve at enhetene omplasseres.

 

Mvh

Stefan Baugstø

Avdelingsleder Renovasjon