Hytterenovasjon

Hytterenovasjonen i Kragerø varer fra påske til høstferien i oktober. I denne perioden er det satt ut innsamlingsutstyr over hele kommunen. Vi håper at disse brukes og at man sorterer etter beste evne. Man kan få sekker og poser til sortering på flere steder i kommunen. Disse kan hentes på Servicesenteret på Kragerø Rådhus, Nilsbukjerr Gjenvinningsstasjon og Joker Westgaard på Levang.

 

Restavfall

 

Her skal det ikke kastes farlig avfall, elektriske artikler, byggningsavfall, metall, innbo eller annet som ikke omfattes av innsamlingsordningen i Kragerø Kommune

 

Hytterenovasjonen er i sin helhet for de som betaler renovasjon for sin fritidsbolig i Kragerø Kommune og dagsturister. Det vil si at fastboende ikke har anledning til å bruke returpunkter for hytterenovasjon. For fastboende så gjelder vanlig husstandsrenovasjon og større enheter eller mengder må bringes til Nilsbukjerr Gjenvinningsstasjon. 

 

All form for bruk av registrert næring kan og vil bli anmeldt.