Farlig avfall

Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall i kommunen. Plikten er begrenset til mottak av inntil 1000 kg farlig avfall totalt pr. år pr. avfallsbesitter.

Ved mottak av farlig avfall fra husholdninger i henhold til plikten i første ledd, skal det ikke tas vederlag. Kommunens kostnader knyttet til håndtering av farlig avfall fra husholdninger skal dekkes gjennom det kommunale avfallsgebyret, jf. forurensningsloven § 34.

Eksempler på farlig avfall:

  • Impregnert trevirke                              
  • Pcb - vinduer
  • Maling, lakk og lim
  • Oljer og drivstoff
  • Olje- og drivstoffilter
  • asbest
  • Bilbatterier
  • Propanbeholdere

I Kragerø Kommune ønsker vi at du som innbygger bestiller henting av farlig avfall i den røde boksen https://www.kragero.kommune.no/tjenester/vann-avlop-og-renovasjon/renovasjon/rode-bokser/ Farlig avfall utover dette må du levere selv og da i all hovedsak på Nilbsukjerr Gjenvinningsstasjon.

Sentrum: Container er plassert ved Kragerø Brannstasjon rett på oppsiden av rundkjøringen i Kirkebukta. Du kan låne nøkkel til containeren på Brannvakta i åpningstiden. Her er det begrenset plass og mottaket begrenser seg til oljer, maling, lakk, bilbatterier, oljefilter og forskjellige typer væsker som for eksempel bremsevæske og frostvæske. 

Nilsbukjerr Gjenvinningsstasjon: På Nilsbukjerr Gjenvinningsstasjon kan du levere "alt" av farlig avfall. Her kan du levere større mengder på en gang og i tillegg fraksjoner som det ikke er plass til i containerne som er satt ut. Det kan være asbest, impregnert trevirke, vinduer eller større enheter med olje og lignende. 

Tilbakemelding