Oljetanker

Info – Forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger

Regjeringen innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Hensikten er å redusere klimagassutslippene. Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger ble vedtatt 28.06.2018, med ikrafttredelse av § 4, 1. januar 2020.
Du kan lese forskriften her.

Krav til oljetanker

Oljetanker som er nedgravd, og som ikke lenger er i bruk, skal primært tømmes og fjernes. Hvis fjerning ikke lar seg gjøre, kan tanken i stedet tømmes, rengjøres og fylles igjen med sand, grus eller liknende. Informasjon om oljetanken skal sendes skriftlig til kommunen, som fører register over nedgravde tanker i kommunen.

Støtte fra Enova.

Ved å bytte fra fyringsolje og parafin til fornybar varmekilde er det mulig å søke støtte hos Enova.

 

Følgende kriterier gjelder for støtten:

·         Du må ha fjernet oljefyr og –tank i din bolig eller fritidsbolig

·         Oljefyren må være erstattet med vannbåren varmeløsning som gir rett til støtte fra Enova

·         Arbeidet skal være utført av fagfolk

·         Du kan ikke motta annen offentlig støtte til samme tiltak, eller ha mottatt støtte til fjerning av oljefyr og –tank i samme bolig tidligere

·         Fakturadokumentasjon for fjerning av oljefyr og –tank, samt for den nye varmeløsningen, må være datert innenfor de siste 18 månedene

 

Enova ønsker å bidra til at du kommer raskt i gang og kutter klimagasser allerede nå. I 2019 gir de
10 000 kroner i støtte til dem som bytter ut oljefyren med en væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe, biokjel, bio-ovn med vannkappe eller fjernvarme. I tillegg kommer støtten til ny varmeløsning. Det betyr at man totalt kan få inntil 20 000 kroner i støtte til å fjerne oljefyr og -tank og installering av ny løsning i 2019.

Har du oljekamin, får du 3 000 kr hvis du erstatter den med en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller luft-til-luft-varmepumpe. Når forbudet trer i kraft i 2020 avsluttes støtten til oljeutfasing helt.

Du finner mer informasjon ang. tilskuddsordninger på Enova