Oljetanker

Info – Forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger

Regjeringen innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Hensikten er å redusere klimagassutslippene. Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger ble vedtatt 28.06.2018, med ikrafttredelse av § 4, 1. januar 2020.
Du kan lese forskriften her.

Krav til oljetanker

Oljetanker som er nedgravd, og som ikke lenger er i bruk, skal primært tømmes og fjernes. Hvis fjerning ikke lar seg gjøre, kan tanken i stedet tømmes, rengjøres og fylles igjen med sand, grus eller liknende. Informasjon om oljetanken skal sendes skriftlig til kommunen, som fører register over nedgravde tanker i kommunen.

Tilbakemelding