Gatelys

Vedlikehold av gatebelysning langs kommunale veier utføres av Laugstol AS.

For å melde feil på kommunale gatelys gjøres dette her:  Melde feil på gatelys

NB! Feil med gatelys på veier driftet av Statens Vegvesen (riksveier og større fylkesveier) meldes til Vegtrafikksentralen på tlf nr 175, eller på e-post: vts-sor@vegvesen.no

Tilbakemelding