Arbeidstillatelse og arbeidsvarsling

Kragerø kommunen benytter https://ledningsportalen.no/ (Geomatikk) for saksbehandling av gravesøknader, arbeidstillatelser og arbeidsvarslingplaner.

Dersom arbeidet ikke krever søknad om gravetillatelse må det søkes om arbeidstillatelse.

Arbeid på/ved vei representerer økt fare for arbeidere og trafikanter. Derfor er det viktig at arbeidsvarsling utføres korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan. 

Utfylling av arbeidsvarslingsskjemaet skal være iht håndbok N301 - Arbeid på og ved veg. Kursbevis er påkrevet

Tilbakemelding