Teknisk drift og brannvesen

Prisskjema Brannvesen

Feie- og tilsynsavgift
Feie- og tilsynsavgift
Feieavgift 2020
Pr. pipe 545,-
Tillegg pr. pipe utover én 272,-

 

Hjelpetjenesten
Hjelpetjenesten
Hjelpetjenesten Personell Pris
Diverse utstyr brannvesenet m/ personell 822 pr. time
Brannslange 206 pr. døgn
Stimkjele (tining) Bemannet 1 113 pr. time
Lytteoppdrag Bemannet 688 pr. time
Gebyr for stenging og/eller åpning av vann og avløp m/personell 619 pr. time
Avlesningsgebyr /kontrollgebyr m/personell 619 pr. time
Driftspersonell 619 pr. time
Veghøvel Inkl. sjåfør 1 113 pr. time
Feiemaskin Inkl. sjåfør 822 pr. time
Lift Inkl. sjåfør 1 551 pr. time
Luftfylling dykkerflasker 103 pr. flaske
Båt Inkl. fører 2 176 pr. time

 

Kontroll av håndslukkerapparater
Kontroll av håndslukkerapparater
Kontroll av håndslukkerapparater Pris
Fylling/service håndslokker ABC og skum 317,-
Kontroll håndslokker 159,-

 

Diverse
Diverse
Tjeneste Beskrivelse Pris
Brønnfylling Pr. fylling uavhengig av mengde vann. Av beredskapshensyn ikke utenfor Sannidal/Helle 2 061,-
Nedbrenning av bygning Bruksareal inntil 100. 51 700,-
Nedbrenning av bygning Bruksareal fra 101-150 64 625-
Nedbrenning av bygning Bruksareal fra 151-200 77 550,-
(Transportkostnader kommer i tillegg)

 

Unødige alarmer
Betaling for unødige alarmer
Alarm Beløp
Brann 6 482,-