Teknisk drift og brannvesen

Feie- og tilsynsavgift
Feie- og tilsynsavgift
Feieavgift 2022
Pr. pipe 655
Tillegg pr. pipe utover én 0

 

Hjelpetjenesten
Hjelpetjenesten
Hjelpetjenesten Personell Pris Enhet
Stimkjele (tining) Bemannet 1 176 pr time
Lytteoppdrag Bemannet 727 pr time
Gebyr for stenging og/eller åpning av vann og avløp m/personell 654 pr time
Avlesningsgebyr /kontrollgebyr m/personell 654 pr time
Driftspersonell 655 pr time
Båt Inkl. fører 3 190 pr. time

 

Teknisk drift Diverse
Diverse 2022
Gebyr for arbeidsvarsling 1 000
Gebyr for gravesøknad 2 500