Teknisk drift og brannvesen

Prisskjema Brannvesen

Feie- og tilsynsavgift
Feie- og tilsynsavgift
Feieavgift 2019
Pr. pipe 531,-
Tillegg pr. pipe utover én 266,-
Kontroll av pipe / ildsted 506,-

 

Hjelpetjenesten
Hjelpetjenesten
Hjelpetjenesten Personell Pris
Diverse utstyr brannvesenet m/ personell 795 pr. time
Brannslange 200 pr. døgn
Stimkjele (tining) Bemannet 1 077 pr. time
Lytteoppdrag Bemannet 666 pr. time
Gebyr for stenging og/eller åpning av vann og avløp m/personell 599 pr. time
Avlesningsgebyr /kontrollgebyr m/personell 599 pr. time
Driftspersonell 599 pr. time
Veghøvel Inkl. sjåfør 1 077 pr. time
Feiemaskin Inkl. sjåfør 795 pr. time
Lift Inkl. sjåfør 1 500 pr. time
Luftfylling dykkerflasker 100 pr. flaske
Båt Inkl. fører 2 105 pr. time

 

Kontroll av håndslukkerapparater
Kontroll av håndslukkerapparater
Kontroll av håndslukkerapparater Pris
Fylling/service håndslokker ABC og skum 308,-
Kontroll håndslokker 154,-
Kragerø brannvesen selger også forskjellige slukkeapparater. Det beregnes 25 % påslag på innkjøpspris. Gjeldene prislister slås opp på utsalgsstedet.
Kragerø brannvesen formidler også fylling av CO2 slukkere, det vil da beregnes et påslag på 25 %
Frakt kommer i tillegg.

 

Diverse
Diverse
Diverse
Tjeneste Beskrivelse Pris
Brønnfylling Pr. fylling uavhengig av mengde vann. Av beredskapshensyn ikke utenfor Sannidal/Helle 2 000,-
Nedbrenning av bygning Bruksareal inntil 100. 50 000,-
Nedbrenning av bygning Bruksareal fra 101-150 62 500,-
Nedbrenning av bygning Bruksareal fra 151-200 75 000,-
(Transportkostnader kommer i tillegg)

 

Unødige alarmer
Betaling for unødige alarmer
Alarm Beløp
Brann 6 289,-