Parkeringsgebyr

Parkeringsgebyr
Parkeringsgebyr mm Beløp
Parkeringsgebyr 900
Kontrollsanksjoner:
Ved brudd på dokumentasjonsplikt 330
Normalsanksjon for andre tilfeller unntatt HC 660
Overtredelse av vilkårene på plass for HC 990

Prisene er fastsatt ihht. ny parkeringsforskrift gjeldende fra 01.01.2017
 

Tilbakemelding