Kragerø Læringssenter

Norsk og samfunnskunnskap for innvandrere
Norsk og samfunnskunnskap for innvandrere som ikke har rett til gratis opplæring
Pris vil variere ut fra hvilket tilbud vi kan gi. Ta kontakt for å høre hva vi kan tilby

 

Diverse
Prøver og tester 2024
Offentlig norskprøve – skriftlig (kr. 320/delprøve) 1 000
Offentlig norskprøve – muntlig 1 000
Samfunnskunnskapsprøve/Statsborgerprøve 800

​​

Tilbakemelding