Barnehagesatser

Følgende oppholdsbetaling gjelder pr. måned fra 01.01.2024 dersom familien har en årsinntekt på 598 825,- og over:     

Barnehagesatser 1. januar 2024
Plasstørrelse Antall dager pr.uke Pris
100% plass      5 dager pr. uke           kr. 3000,-
80% plass        4 dager pr. uke           kr. 2640,-
60% plass        3 dager pr. uke           kr. 2014,-

Satsene tilpasses bestemmelser vedtatt av Stortinget - nasjonale satser for maksimumssats og  gratis kjernetid. Betalingsgrunnlag er ut i fra husholdningens totale inntekter. J.mf. "Forskrift  om oppholdsbetaling i barnehage". Det gis søskenmoderasjon fra og med 2. barn med 30 % og  med 50 % fra 3. Barn. Alle beløpene faktureres i 11. måneder. Juli er betalingsfri. I tillegg til  barnehageavgiften, betales det for melk/frukt /mat etter selvkostprinsippet. 

 

Den nasjonale ordningen for reduksjon i foreldrebetaling går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Mer informasjon om foreldrebetaling kan du finne på: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Tilbakemelding