Barnehagesatser

Betalingssatser for kommunens barnehager med virkning fra 1. januar 2020

Heldagstilbud

Brutto årsinntekt          

Heldag -     5 dager

Heldag –

4 dager

Heldag –

3/4 dager

Heldag -     3 dager

Heldag - 2/3 dager

Heldag -  2 dager

100 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

574 760 og over

3 135,-

2 758,-

2 414,-

2 069,-

1 724,-

1 379,-

557 333 – 574 759

3 040,-

2 675,-

2 340,-

2 006,-

1 672,-

1 337,-

548 500 – 557 332

2 990,-

2 631,-

2 302,-

1 973,-

1 644,-

1 315,-

533 500 -  548 499

2 910,-

2 560,-

2 240,-

1 920,-

1 600.-

1 280,-

500 500 -  533 499

2 730,-

2 402,-

2 102,-

1 801,-

1 501,-

1 201,-

486 000 – 500 499

2 655,-

2 336,-

2 044,-

1 752,-

1 460,-

1 168,-

473 000  - 485 999

2580,-

2 270,-

1 986,-

1 702,-

1 419,-

1 135,-

450 000 – 472 999

2 450,-

2 156,-

1 886,-

1 670,-

1 347,-

1 078,-

425 000 – 449 999

2 318,-

2 039-

1 784,-

1 529,-

1 274,-

1 019,-

400 000 – 424 999

2 180,-

1 918,-

1 678,-

1 438,-

1 199,-

959,-

375 000 – 399 999

2 045,-

1 799,-

1 576,-

1 349,-

1 124,-

899.-

350 000 – 374 999

1 909,-

1 679,-

1 469,-

1 259,-

1 049.-

839,-

325 000 – 349 999

1 770,-

1 557,-

1 362,-

1 168,-

973,-

778,-

300 000 – 324 999

1 636,-

1 439,-

1 259,-

1 079,-

899,-

719,-

250 000 – 299 999

1 363,-

1 199,-

1 049,-

899,-

749,-

599,-

200 000 – 249 999

1 090,-

872,-

763

645,-

545,-

436,-

150 000 – 199 999

818,-

654,-

572,-

490,-

409,-

327,-

 

  • Betalingssatsene for 2020 tilpasses bestemmelser vedtatt av Stortinget vedrørende nasjonale satser for maksimumssats og gratis kjernetid.
  • Det gis søskenmoderasjon fra og med 2. barn med 30 % og med 50 % fra 3. barn
  • Fakturering skjer fra 15. august til 15. august med juli som betalingsfri måned.
  • Betalingen skjer til Kragerø kommune med betalingsfrist den 20. i inneværende måned.
  • Betaling skjer for det tidsrom plass i barnehagen er disponibel for det enkelte barn.
  • I tillegg til barnehageavgiften, betales det for melk/frukt /mat etter selvkostprinsippet. Slik ordning avgjøres av den enkelte barnehages SU.
  • Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen i barnehagen.
  • Betalingsgrunnlag beregnes ut i fra husholdningens totale inntekter. J.mf. «Forskrift om oppholdsbetaling i barnehage»