Barnehagesatser

Barnehagesatser med virkning fra 1. januar 2019
Barnehagesatser med virkning fra 1. januar 2019
Brutto årsinntekt Heldag - 5 dager 100% Heldag – 4 dager 80% Heldag – 3/4 dager 70% Heldag - 3 dager 60% Heldag - 2/3 dager 50% Heldag - 2 dager 40%
548 500 og over 2 990,- 2 631,- 2 302,- 1 973,- 1 644,- 1 315,-
533 500 - 548 499 2 910,- 2 560,- 2 240,- 1 920,- 1 600.- 1 280,-
500 500 - 533 499 2 730,- 2 402,- 2 102,- 1 801,- 1 501,- 1 201,-
486 000 – 500 499 2 655,- 2 336,- 2 044,- 1 752,- 1 460,- 1 168,-
473 000 - 485 999 2 580,- 2 270,- 1 986,- 1 702,- 1 419,- 1 135,-
450 000 – 472 999 2 450,- 2 156,- 1 886,- 1 670,- 1 347,- 1 078,-
425 000 – 449 999 2 318,- 2 039- 1 784,- 1 529,- 1 274,- 1 019,-
400 000 – 424 999 2 180,- 1 918,- 1 678,- 1 438,- 1 199,- 959,-
375 000 – 399 999 2 045,- 1 799,- 1 576,- 1 349,- 1 124,- 899.-
350 000 – 374 999 1 909,- 1 679,- 1 469,- 1 259,- 1 049.- 839,-
325 000 – 349 999 1 770,- 1 557,- 1 362,- 1 168,- 973,- 778,-
300 000 – 324 999 1 636,- 1 439,- 1 259,- 1 079,- 899,- 719,-
250 000 – 299 999 1 363,- 1 199,- 1 049,- 899,- 749,- 599,-
200 000 – 249 999 1 090,- 872,- 763 645,- 545,- 436,-
150 000 – 199 999 818,- 654,- 572,- 490,- 409,- 327,-

 

Barnehagesatser med virkning fra 1. aug. 2019
Barnehagesatser med virkning fra 1. aug. 2019
Brutto årsinntekt Heldag - 5 dager 100% Heldag – 4 dager 80% Heldag – 3/4 dager 70% Heldag - 3 dager 60% Heldag - 2/3 dager 50% Heldag - 2 dager 40%
557 333 og over 3 040,- 2 675,- 2 340,- 2 006,- 1 672,- 1 337,-
548 500 - 557 332 2 990,- 2 631,- 2 302,- 1 973,- 1 644,- 1 315,-
533 500 - 548 499 2 910,- 2 560,- 2 240,- 1 920,- 1 600.- 1 280,-
500 500 - 533 499 2 730,- 2 402,- 2 102,- 1 801,- 1 501,- 1 201,-
486 000 – 500 499 2 655,- 2 336,- 2 044,- 1 752,- 1 460,- 1 168,-
473 000 - 485 999 2 580,- 2 270,- 1 986,- 1 702,- 1 419,- 1 135,-
450 000 – 472 999 2 450,- 2 156,- 1 886,- 1 670,- 1 347,- 1 078,-
425 000 – 449 999 2 318,- 2 039- 1 784,- 1 529,- 1 274,- 1 019,-
400 000 – 424 999 2 180,- 1 918,- 1 678,- 1 438,- 1 199,- 959,-
375 000 – 399 999 2 045,- 1 799,- 1 576,- 1 349,- 1 124,- 899.-
350 000 – 374 999 1 909,- 1 679,- 1 469,- 1 259,- 1 049.- 839,-
325 000 – 349 999 1 770,- 1 557,- 1 362,- 1 168,- 973,- 778,-
300 000 – 324 999 1 636,- 1 439,- 1 259,- 1 079,- 899,- 719,-
250 000 – 299 999 1 363,- 1 199,- 1 049,- 899,- 749,- 599,-
200 000 – 249 999 1 090,- 872,- 763 645,- 545,- 436,-
150 000 – 199 999 818,- 654,- 572,- 490,- 409,- 327,-

Betalingssatsene 2019 tilpasses bestemmelser vedtatt av Stortinget vedrørende  nasjonale satser for maksimumssats og minstesats.  

Det gis søskenmoderasjon fra og med 2. barn med 30 % og med 50 % fra 3. barn.
Faktureringen skjer fra 15. august til 15. august med juli som betalingsfri måned.
Betalingen skjer til Kragerø kommune med betalingsfrist den 20. i inneværende måned.  

Betaling skjer for det tidsrom plass i barnehagen er disponibel for det enkelte barn. I tillegg til barnehageavgiften, betales det for melk/frukt /mat etter selvkostprinsippet. Slik ordning avgjøres av den enkelte barnehages SU.  

Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen i barnehagen.  

Betalingsgrunnlag beregnes ut i fra familiens totale inntekter. J.mf. «Forskrift om oppholdsbetaling i barnehage»