Barnehagesatser

 

Betalingssatser for heldagstilbud i kommunens barnehager med virkning fra 1. januar 2021

Brutto årsinntekt 

5 dager 

100 % 

4 dager 

80 % 

3/4 dager 

70 % 

3 dager 

60 % 

2/3 dager 

50 % 

2 dager 

40 %

592 167 og over 

3 230 

2 842 

2 487 

2 132 

1 777 

1 421 

 

Satsene utgår i nytt barnehagesystem. Det blir beregnet prosentsats av inntekter som legges  inn. 

Satsene tilpasses bestemmelser vedtatt av Stortinget - nasjonale satser for maksimumssats og  gratis kjernetid. Betalingsgrunnlag er ut i fra husholdningens totale inntekter. J.mf. "Forskrift  om oppholdsbetaling i barnehage". Det gis søskenmoderasjon fra og med 2. barn med 30 % og  med 50 % fra 3. Barn. Alle beløpene faktureres i 11. måneder. Juli er betalingsfri. I tillegg til  barnehageavgiften, betales det for melk/frukt /mat etter selvkostprinsippet.