Barnehagesatser

Betalingssatser for heldagstilbud i kommunens barnehager med virkning fra 1. august 2022

Følgende oppholdsbetaling gjelder pr. måned fra 01.01.2022 dersom familien har en årsinntekt på 559 167,- og over:     

Barnehagesatser 1. august 2022
Plasstørrelse Antall dager pr.uke Pris
100% plass      5 dager pr. uke           kr. 3050,-
80% plass        4 dager pr. uke           kr. 2684,-
60% plass        3 dager pr. uke           kr. 2013,-
50% plass        2 & 3 dager pr. uke      kr. 1678,-

Satsene tilpasses bestemmelser vedtatt av Stortinget - nasjonale satser for maksimumssats og  gratis kjernetid. Betalingsgrunnlag er ut i fra husholdningens totale inntekter. J.mf. "Forskrift  om oppholdsbetaling i barnehage". Det gis søskenmoderasjon fra og med 2. barn med 30 % og  med 50 % fra 3. Barn. Alle beløpene faktureres i 11. måneder. Juli er betalingsfri. I tillegg til  barnehageavgiften, betales det for melk/frukt /mat etter selvkostprinsippet. 

Den nasjonale ordningen for reduksjon i foreldrebetaling går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Mer informasjon om foreldrebetaling kan du finne på: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/