Salgs og skjenkebevilling

Salgs- og skjenkebevilling
Gebyrtype Pris 2023 Minimum gebyr
Gebyr for avlegging av kunnskapsprøve etter alkohollovgivningen 400 400
Gebyr for avlegging av etablererprøven iht. serveringsloven 400 400
Bevillingsgebyr for skjenking av øl,pris per liter omsatt 0,54 5800
Bevillingsgebyr for skjenking av vin, pris per liter omsatt 1,41 5800
Bevillingsgebyr for skjenking av brennevin, pris per liter omsatt 4,65 5800
Salg av øl, pris per liter omsatt 0,23 1850
Gebyr for ambulerende skjenkebevilling 420 -
Gebyr for bevilling for én enkelt anledning (åpne arrangementer) 1/6 av minstegebyret 967 1/6 av minstegebyr 967
Tilsynsavgift for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater- faste salgssteder 5 120
Tilsynsavgift for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater- midlertidige salgssteder 1 370

Tilbakemelding