Salgs og skjenkebevilling

Salgs- og skjenkebevilling
Gebyrtype Pris 2019 Minimum gebyr
Gebyr for avlegging av kunnskapsprøve etter alkohollovgivningen 400 400
Gebyr for avlegging av etablererprøven iht. serveringsloven 400 400
Bevillingsgebyr for skjenking av øl,pris per liter omsatt 0,47 5 100
Bevillingsgebyr for skjenking av vin, pris per liter omsatt 1,24 5 100
Bevillingsgebyr for skjenking av brennevin, pris per liter omsatt 4,09 5 100
Salg av øl, pris per liter omsatt 0,21 1 630
Gebyr for ambulerende skjenkebevilling 360 -
Gebyr for bevilling for én enkelt anledning (åpne arrangementer) 1/6 av minste-gebyret (850) 1/6 av minste-gebyret (850)

Kontaktinfo

Lisa Ehnebom
Avdelingsleder
E-post
Mobil 916 17 632