Salgs og skjenkebevilling

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling skal hvert år sende inn omsetningsoppgave og betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mange liter alkohol som er blitt omsatt og hva som forventes inneværende år.

Frist for innlevering av omsetningsoppgave er 1. april.

Omsetningsoppgave kan sendes inn ved å trykke på snarveien på toppen av denne siden.

Manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist medfører tildeling av 2 prikker jf. alkoholforskriften § 10-3.

Salgs- og skjenkebevilling
Gebyrtype Pris 2024 Minimum gebyr
Gebyr for avlegging av kunnskapsprøve etter alkohollovgivningen 400 400
Gebyr for avlegging av etablererprøven iht. serveringsloven 400 400
Bevillingsgebyr for skjenking av øl,pris per liter omsatt 0,57 6100
Bevillingsgebyr for skjenking av vin, pris per liter omsatt 1,49 6100
Bevillingsgebyr for skjenking av brennevin, pris per liter omsatt 4,92 6100
Salg av øl, pris per liter omsatt 0,24 1960
Gebyr for ambulerende skjenkebevilling 440 -
Gebyr for bevilling for én enkelt anledning (åpne arrangementer) 1/6 av minstegebyret 1017 1/6 av minstegebyr 1017
Tilsynsavgift for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater- faste salgssteder 5 420
Tilsynsavgift for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater- midlertidige salgssteder 1 450
Gebyrer ifb. med salg og skjenking reguleres av statlige myndigheter

Tilbakemelding