Salgs og skjenkebevilling

Salgs- og skjenkebevilling
Gebyrtype Pris 2022 Minimum gebyr
Gebyr for avlegging av kunnskapsprøve etter alkohollovgivningen 400 400
Gebyr for avlegging av etablererprøven iht. serveringsloven 400 400
Bevillingsgebyr for skjenking av øl,pris per liter omsatt 0,50 5400
Bevillingsgebyr for skjenking av vin, pris per liter omsatt 1,29 5400
Bevillingsgebyr for skjenking av brennevin, pris per liter omsatt 4,32 5400
Salg av øl, pris per liter omsatt 0,22 1740
Gebyr for ambulerende skjenkebevilling 390 -
Gebyr for bevilling for én enkelt anledning (åpne arrangementer) 1/6 av minstegebyret 900 1/6 av minstegebyr 900
Tilsynsavgift for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater- faste salgssteder 4 700
Tilsynsavgift for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater- midlertidige salgssteder 1 250