Salgs og skjenkebevilling

Salgs- og skjenkebevilling
Salgs- og skjenkebevilling
Gebyrtype Pris 2020 Minimum gebyr
Gebyr for avlegging av kunnskapsprøve etter alkohollovgivningen 400 400
Gebyr for avlegging av etablererprøven iht. serveringsloven 400 400
Bevillingsgebyr for skjenking av øl,pris per liter omsatt 0,48 5 200
Bevillingsgebyr for skjenking av vin, pris per liter omsatt 1,26 5 200
Bevillingsgebyr for skjenking av brennevin, pris per liter omsatt 4,16 5 200
Salg av øl, pris per liter omsatt 0,21 1 660
Gebyr for ambulerende skjenkebevilling 370 -
Gebyr for bevilling for én enkelt anledning (åpne arrangementer) 1/6 av minste-gebyret (867) 1/6 av minste-gebyret (867)
Tilsynsavgift for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater- faste salgssteder 4 500
Tilsynsavgift for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater- midlertidige salgssteder 1 200
Gebyrer ifb. med salg og skjenking reguleres av statlige myndigheter