Utleie av grendehus, idrettshall, samfunnshus og rom

Utleie av grendehus, idrettshall, samfunnshus og rom

Utleie av grendehus, idrettshall, samfunnshus og rom
Beskrivelse 2022
Timeleie kr 200,-
Idrettshall, timeleie pr. hall kr 200,-
Arrangementer de første 2 timene kr 570,-
Påfølgende påbegynt time kr 200,- + 15 % av bill.inntekter
Utleie til lokale lag og foreninger med aktiviteter for barn og unge under 18 år Gratis
Arrangementer m/ overnatting kr 40 pr. person pr. natt
Alle store arrangementer i regi av frivillige og lokale lag og foreninger m/ overnatting (Over 500 deltakere) Kr 30 pr. person pr. natt
Auditorie/Amfi og Vestibyler m/utstyr kr 780 pr. arrangement pr. kveld, evt. kr 435 pr. time.
Vestibyler u/utstyr Kr 200 pr time