Utleie av grendehus, idrettshall, samfunnshus og rom

Utleie av grendehus, idrettshall, samfunnshus og rom

Utleie av grendehus, idrettshall, samfunnshus og rom
Beskrivelse 2023
Timeleie kr 215,-
Idrettshall, timeleie pr. hall kr 215,-
Arrangementer de første 2 timene kr 610,-
Påfølgende påbegynt time kr 215,- + 15 % av bill.inntekter
Utleie til lokale lag og foreninger med aktiviteter for barn og unge under 18 år Gratis
Arrangementer m/ overnatting kr 43 pr. person pr. natt
Alle store arrangementer i regi av frivillige og lokale lag og foreninger m/ overnatting (Over 500 deltakere) Kr 32 pr. person pr. natt
Auditorie/Amfi og Vestibyler m/utstyr kr 835 pr. arrangement pr. kveld, evt. kr 465 pr. time.
Vestibyler u/utstyr Kr 215 pr time

Tilbakemelding