Utleie av grendehus, idrettshall, samfunnshus og rom

Utleie av grendehus, idrettshall, samfunnshus og rom
Beskrivelse 2020
Timeleie kr 190,-
Arrangementer de første 2 timene kr 545,-
Påfølgende påbegynt time kr 190,- + 15 % av bill.inntekter
Utleie til lokale lag og foreninger med aktiviteter for barn og unge under 18 år Gratis
Arrangementer m/ overnatting kr 37 pr. person pr. natt
Alle store arrangementer i regi av frivillige og lokale lag og foreninger m/ overnatting (Over 500 deltakere) Kr 26 pr. person pr. natt
Auditorie/Amfi og Vestibyler m/utstyr kr 747 pr. arrangement pr. kveld, evt. kr 415 pr. time.
Vestibyler u/utstyr Kr 190 pr time