Utleie av grendehus, idrettshall, samfunnshus og rom

Utleie av grendehus, idrettshall, samfunnshus og rom
Beskrivelse 2019
Timeleie kr 185
Arrangementer de første 2 timene kr 530
Påfølgende påbegynt time kr 185 + 15 % av bill.inntekter
Utleie til lokale lag og foreninger med aktiviteter for barn og unge under 18 år Gratis
Arrangementer m/ overnatting kr 35 pr. person pr. natt
Alle store arrangementer i regi av frivillige og lokale lag og foreninger m/ overnatting (Over 500 deltakere) Kr 25 pr. person pr. natt
Auditorie/Amfi og Vestibyler m/utstyr kr 725 pr. arrangement pr. kveld, evt. kr 405 pr. time.
Vestibyler u/utstyr Kr 185 pr time