Priser svømmehallen

Priser i svømmehallen
Voksne Barn Pensjonister
Kr. 83,- pr. time Kr. 52,- pr. time Kr. 52- pr. time
Klippekort 10 klipp kr. 620,- Klippekort 10 klipp kr. 360,- Klippekort 10 klipp kr. 360,-
Årskort Kr. 2 115,- Årskort 1 055,-