Priser svømmehallen

Priser i svømmehallen
Voksne Barn Pensjonister
Kr. 85- pr. time Kr. 55,- pr. time Kr.55,- pr time
Klippekort 10 klipp kr. 645,- Klippekort 10 klipp kr. 375,- Klippekort 10 klipp kr. 375,-
Årskort Kr. 2 200,- Årskort 1 100,-

Tilbakemelding