Priser svømmehallen

Priser i svømmehallen
Voksne Barn Pensjonister
Kr. 85,- pr. time Kr. 53,- pr. time Kr. 53,- pr. time
Klippekort 10 klipp kr. 637,- Klippekort 10 klipp kr. 370,- Klippekort 10 klipp kr. 370,-
Årskort Kr. 2 172,- Årskort 1 083,-