Priser svømmehallen

Priser i svømmehallen
Voksne Barn Pensjonister
88 pr. time 57 pr. time 57 pr time
Klippekort 10 klipp 675 Klippekort 10 klipp 390 Klippekort 10 klipp 390
Årskort Kr. 2 280 Årskort 1 140

Tilbakemelding