Priser svømmehallen

Priser i svømmehallen
Voksne Barn Pensjonister
Kr. 90,- pr. time Kr. 55,- pr. time Kr.55,- pr time
Klippekort 10 klipp kr. 640,- Klippekort 10 klipp kr. 375,- Klippekort 10 klipp kr. 375,-
Årskort Kr. 2 175,- Årskort 1090,-