Kommunale krav

Kommunale krav Gebyr
Gebyr på papirfaktura 30
Inkassovarsel 1/10 inkassosats
Betalingsoppfordring 3/10 inkassosats
Begjæring om tvangssalg/utlegg 1 rettsgebyr

 

Per 22.10.2018 er inkassosatsen kr 700 og ett rettsgebyr kr 1 130. Disse satsene kan endres
årlig/halvårlig i henholdsvis inkassoloven og rettsgebyrloven.

Det vises til rettsgebyrloven og tvangsfullbyrdelsesloven vedrørende andre gebyrer ved videre
rettslig pågang/tvangsfullbyrdelse.

Som et miljøtiltak er det fra 1.1.2012 innført miljøgebyr på papirfakturaer vedrørende
kommunale avgifter med kr 30,-. Dette gebyret inngår i selvkostregnskapet og vil følgelig
ikke totalt sett gjøre det dyrere for forbrukerne.