Kommunale krav

Kommunale krav
Gebyr Sats
Inkassovarsel (1/10 inkassokrav) 35
Betalingsoppfordring (3/10 inkassokrav) 210
Begjæring om tvangsdekning/utlegg (1 rettsgebyr) 1 243


 

Tilbakemelding