Kommunale krav

Kommunale krav Gebyr
Inkassovarsel 1/10 inkassosats
Betalingsoppfordring 3/10 inkassosats
Begjæring om tvangssalg/utlegg 1 rettsgebyr

 

Per 01.01.22 er inkassosatsen kr 700 og ett rettsgebyr kr 1 223. Disse satsene kan endres
årlig/halvårlig i henholdsvis inkassoloven og rettsgebyrloven.

Det vises til rettsgebyrloven og tvangsfullbyrdelsesloven vedrørende andre gebyrer ved videre
rettslig pågang/tvangsfullbyrdelse.