Kjøp av tomter

Kjøp av boligtomt i kommunalt boligfelt
Kjøp av boligtomt i kommunalt boligfelt Kr./m2 Refusjon/anleggsbidrag
Holt II 40,- 360 644
Bråtøyskogen 50,- 142 698
Tinglysningsgebyr Etter gjeldende satser, for tiden kr 585,-
Dokumentavgift Etter gjeldende satser, for tiden 2,5%
Alle boligtomtene selges til kostpris
I tillegg kommer kostnader til oppmåling og delingsgebyr for parsellen. Se prospekt for de ulike boligfeltene
Administrasjonsgebyr 2 300

 

Kjøp av kommunal festetomt
Kommunal festetomt Pris
Inntil 500 m2 37 000
Over 500 m2 40 pr/m2
Administrasjonsgebyr 2 300
Tinglysningsgebyr Etter gjeldende satser, for tiden kr 585,-
Dokumentavgift Etter gjeldende satser, for tiden 2,5%
I tillegg kommer kostnader til taksering, oppmåling og delingsgebyr tilleggstomta.

 

Kjøp av kommunal tilleggs tomt
Kommunal tilleggs tomt Pris
Kr/m2 Markedspris
Administrasjonsgebyr Kr 2 300
Tinglysningsgebyr Etter gjeldende satser, for tiden kr 585,-
Dokumentavgift Etter gjeldende satser, for tiden 2,5%
I tillegg kommer kostnader til taksering, oppmåling og delingsgebyr tilleggstomta.
Kjøp av næringstomt
Næringstomt Pris
Pr m2 120
Tinglysningsgebyr Etter gjeldende satser, for tiden kr 585,-
Dokumentavgift Etter gjeldende satser, for tiden 2,5%
I tillegg kommer kostnader til oppmåling og delingsgebyr for næringseiendommen.
Administrasjonsgebyr 2 300

Tilbakemelding