Kjøp av tomter

Kjøp av boligtomt i kommunalt boligfelt
Kjøp av boligtomt i kommunalt boligfelt
Kjøp av boligtomt i kommunalt boligfelt Kr./m2 Refusjon/anleggsbidrag
Sjådamveien boligfelt 51,70 103 619
Sollia boligfelt 31,00 75 000
Stabbestad boligfelt 47 200 581
Sjådammen boligfelt 51,7 304 940
Holt II 39,7 360 644
Bråtøyskogen 100,- 285 396
Tinglysningsgebyr Etter gjeldende satser, for tiden kr 525,-
Dokumentavgift Etter gjeldende satser, for tiden 2,5%
Kjøp av kommunal festetomt
Kommunal festetomt Pris
Inntil 500 m2 Kr 27 000
Over 500 m2 Kr 25 pr/m2
Gebyr Kr 1 500
Tinglysningsgebyr Etter gjeldende satser, for tiden kr 525,-
Kjøp av kommunal tilleggs tomt
Kommunal tilleggs tomt Pris
Kr/m2 Markedspris
Minstepris Kr 12 000
Gebyr Kr 1 500
Tinglysningsgebyr Etter gjeldende satser, for tiden kr 525,-

 

Pris for kjøp av næringstomter                   Kr 80,- per m2