Kjøp av tomter

Kjøp av boligtomt i kommunalt boligfelt
Kjøp av boligtomt i kommunalt boligfelt Kr./m2 Refusjon/anleggsbidrag
Holt II 39,7 360 644
Bråtøyskogen 50,- 142 698
Tinglysningsgebyr Etter gjeldende satser, for tiden kr 585,-
Dokumentavgift Etter gjeldende satser, for tiden 2,5%
Alle boligtomtene selges til kostpris
I tillegg kommer kostnader til oppmåling og delingsgebyr for parsellen. Se prospekt for de ulike boligfeltene

 

Kjøp av kommunal festetomt
Kjøp av kommunal festetomt
Kommunal festetomt Pris
Inntil 500 m2 Kr 28 000
Over 500 m2 Kr 26 pr/m2
Gebyr Kr 1 550
Tinglysningsgebyr Etter gjeldende satser, for tiden kr 585,-
Dokumentavgift Etter gjeldende satser, for tiden 2,5%
I tillegg kommer kostnader til taksering, oppmåling og delingsgebyr tilleggstomta.

 

Kjøp av kommunal tilleggs tomt
Kjøp av kommunal tilleggs tomt
Kommunal tilleggs tomt Pris
Kr/m2 Markedspris
Minstepris Kr 15 000
Gebyr Kr 1 550
Tinglysningsgebyr Etter gjeldende satser, for tiden kr 585,-
Dokumentavgift Etter gjeldende satser, for tiden 2,5%
I tillegg kommer kostnader til taksering, oppmåling og delingsgebyr tilleggstomta.
Kjøp av næringstomt
Kjøp av næringstomt
Næringstomt Pris
Pr m2 kr 80,-
Tinglysningsgebyr Etter gjeldende satser, for tiden kr 585,-
Dokumentavgift Etter gjeldende satser, for tiden 2,5%
I tillegg kommer kostnader til oppmåling og delingsgebyr for næringseiendommen.