Eiendomsskatt

Eiendomsskatt
Eiendomstype Eiendomsskattesats
Verk og bruk, næring, kraftverk med tilhørende tomter 2 0/00
Øvrige eiendommer med tilhørende tomter 3 0/00
Fredede bygninger 0 0/00

Tilbakemelding