Eiendomsskatt

Eiendomsskatt
Eiendomstype Eiendomsskattesats Bunnfradrag
Verk og bruk, næring, kraftverk med tilhørende tomter 2 0/00 0
Øvrige eiendommer med tilhørende tomter 3,5 0/00 200 000
Fredede bygninger 0 0/00 0

Tilbakemelding