Foreldreveiledning

Kragerø kommune tilbyr gratis råd og veiledning til foresatte som ønsker en enklere hverdag med barnet sitt. Kommunen har 2 PMTO-terapeuter, og helsestasjonen tilbyr kurset Circle of Security. 

Foreldreveiledningskurs - Circle og Security (COS)

Det kan være utfordrende å gi barna sine den tryggheten i oppveksten som de har behov for. Dette foreldreveiledningskurset med fokus på trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til bedre å forstå hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte behovene deres.

Målet med kurset

Målet med kurset er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringene i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

I kurset snakker vi om

 • Trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.
 • "Være sammen" i trygghetssirkelen. Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.
 • Veien til trygghet. Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
 • Vanskelige situasjoner. Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder.
 • Foreldrenes egne erfaringer. Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Vi vil gi dere noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette.

Om kurset

 • Kurset er gruppebasert og vil i første omgang være et tilbud til foreldre av barn fra 0-5 år, men blir det ledig plass, tar vi inn foreldre med eldre barn også.
 • Kurset er gratis.
 • Kursholdere på vårkurset er helsesykepleiere ved Kragerø Helsestasjon.
 • Kurset går over seks ganger og varer 1,5 time hver gang.
 • Kurssted: Administrasjonsbygget, 1. etg. Møterom 101.
 • Brosjyre COS (PDF, 558 kB)

Påmelding

Ta kontakt for informasjon om oppstartdato for neste kurs.
Maria Hasseleid Kragnes via telefon 479 03 258 eller e-post maria.h.kragnes@kragero.kommune.no.

 

For PMTO; Ta kontakt med:

Tonje Kittilsen: 40913893 eller Camilla Skjerven Langlo: 40913892 

Barnehage, skole, helsestasjon, PPT eller barnevern kan også formidle kontakt.

Dere vil raskt få tilbud om å komme inn til en uformell avklaringssamtale. Hvis dere så takker ja til anbefalt forløp, starter dette så snart ledig behandler eller rådgiver er klar.

Sagt av foreldre som har mottatt veiledning: i TIBIR:

«Gode beskjeder var en enorm aha-opplevelse. Jeg skjønte plutselig hvor vennlig og tydelig man kan være uten å stille spørsmål! Jeg gikk hjem for å prøve dette ut, og opplevde at hun reiste seg og gjorde det jeg ba henne om uten at jeg behøvde å bli sint!» «Det er ro nå. Jeg slipper å mase og rope. Jeg er blitt oppmerksom på hvordan jeg ordlegger meg. Hjemmet vårt er blitt et godt sted å være. Det er harmoni.»  ” Gjennom PMTO fikk jeg lære enkle grep i stressituasjoner. Jeg har blitt flinkere til å være i forkant av konfliktene og heller fokusere på problemløsning.”

Fra pmto.no

Kontaktinfo

Tonje Kittilsen
PMTO/Miljøterapeut
E-post
Maria Hasseleid Kragnes
Helsesykepleier
E-post
Telefon 922 34 285