Foreldreveiledning

Kragerø kommune tilbyr gratis råd og veiledning til foresatte som ønsker en enklere hverdag med barnet sitt. Kommunen har 2 PMTO-terapeuter og 5 TIBIR-foreldrerådgivere.

Ta direkte kontakt med:

Tonje Kittilsen: 40913893 eller Camilla Skjerven Langlo: 40913892 

Barnehage, skole, helsestasjon, PPT eller barnevern kan også formidle kontakt.

Dere vil raskt få tilbud om å komme inn til en uformell avklaringsamtale. Hvis dere så takker ja til anbefalt forløp, starter dette så snart ledig behandler eller rådgiver er klar.

Sagt av foreldre som har mottatt veiledning: i TIBIR:

«Gode beskjeder var en enorm aha-opplevelse. Jeg skjønte plutselig hvor vennlig og tydelig man kan være uten å stille spørsmål! Jeg gikk hjem for å prøve dette ut, og opplevde at hun reiste seg og gjorde det jeg ba henne om uten at jeg behøvde å bli sint!» «Det er ro nå. Jeg slipper å mase og rope. Jeg er blitt oppmerksom på hvordan jeg ordlegger meg. Hjemmet vårt er blitt et godt sted å være. Det er harmoni.»  ” Gjennom PMTO fikk jeg lære enkle grep i stressituasjoner. Jeg har blitt flinkere til å være i forkant av konfliktene og heller fokusere på problemløsning.”

Fra pmto.no 

Kontaktinfo

Tonje Kittilsen
PMTO/Miljøterapeut
E-post
Mobil 409 13 893
Miljøterapeut