Kommunens næringsapparat

Kragerø Formannskap har den formelle funksjonen som kommunens næringsråd. Næringsfunksjonen i Kragerø kommune er en del av Vekst i Grenland IKS som er et felles næringsselskap for grenlandskommunene.

Vårt hovedfokus er å bidra og tilrettelegge for vekst i nye og eksisterende bedrifter slik at vi får flere arbeidsplasser i vår region. Videre vil vi medvirke til at region fremstår som en samordnet enhet overfor sentrale myndigheter og investorer.

Vekst i Grenland IKS markedsfører regionen som et førsteklasses lokaliseringssted for bedrifter som ønsker gode forutsetninger for videre vekst og lønnsomhet. Vi heier på gode tiltak som setter regionen vår i fokus, og vi tror på samarbeid. Vi sier at gode ideer fortjener å bli store!

Vi ønsker å bygge regionens omdømme som det beste stedet for bedriftsetableringer, derfor er viktig å samarbeide og ha et felles fokus. Vi tror det er mulig og vi ønsker å jobbe for at våre fortrinn synliggjøres. Informasjon om Vekst i Grenland IKS www.vig.no

Kontaktperson for næringsutviklig og etablerertjenester i Kragerø kommune ivaretas av Geir Lia.

Både rådmann, ordfører og varaordfører er selvsagt også engasjert i kommunens næringsutviklingsarbeid.

Kragerø kommune har inngått en avtale med Drangedal kommune vedrørende jord- og skogforvaltning. Se Drangedal kommunes hjemmesider.


For mer informasjon:


Kommunalt næringsfond
Næringsutvikler Geir Lia
mobil 99366166
e-post: geir@vos.no

Arrangementer
Kultursjef Harald Bothner
tlf. 35986205
e-post harald.bothner@kragero.kommune.no

Næringskontakt jord- og skogforvaltning.
Jordbrukskonsulent Pål Henne
Telefon: 35 99 70 26
e-post paal.henne@drangedal.kommune.no

Fagkonsulent skog Thor Wraa
Telefon: 35 99 70 28
e-post thor.wraa@drangedal.kommune.no

Etablererkontoret Vestmar
P.A.Heuchsgt. 24 3770 Kragerø.
mobil 99366166, e-post: geir@vos.no