Høring om forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova for Kragerø Kommune

Høringsfristen settes til 15.02.2024

Forskriften gir bestemmelser om betaling av gebyr for kommunens saksbehandling etter lover og forskrifter for følgende gebyrtjenester:

  • Forskriftens kapittel 2: Private planforslag etter plan- og bygningsloven
  • Forskriftens kapittel 3: Bygge-, dele- og dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven
  • Forskriftens kapittel 4: Seksjonering etter eierseksjonsloven
  • Forskriftens kapittel 5: Oppmåling etter matrikkellova

 

Forskriften skal videre til vedtaksbehandling i Kommunestyret etter høringsperioden.

Merknader til høringsforslaget kan sendes til: post@kragero.kommune.no eller ved å benytte følgende link innen 15.02.2024

Vedlegg: Forslag til ny Gebyrforskrift - Kragerø kommune (PDF, 2 MB)

Tilbakemelding